elforbrug for 40 kilometer

 

En kold dag, omkring 0 grader kørtes 40 km, uden varme for at få et indtryk af motors effekt forbrug.

Citroen c1 evie var fuldt opladt inden og brugte 5,41 kWh på 40 km. Det er 135 watt pr. kilometer.

Turen var i by, op og ned af bakker og ligeud = varieret. Farten var mellem 50 og 80, og med let speeder fod.