Nabduino device unavailable 000015

Efter at have updateret nabduino HW 1.2 med en for gammel version af firmwaren, kan der ikke uploades ny kode til nabduino.

nabtoupdater error

Nabtoupdater kan slet ikke finde devicen. Ved at slukke og tænde nabduino igen finder NabtoUpdater straks MAC adressen på Nabduino’en, men kan så ikke kommunikere yderligere med den.

browser melder fejl device unavailable 1000015

Optræder denne fejl kan der være tale om at der blot skal trykkes på reset på nabduino efter nabtoupdater er i ‘listen’ mode, så oploades firmwaren som forventet, og nabduino virkede i dette tilfælde igen.

Efter download af en ny version af Nabtoupdater forsvandt error.

nabduino compiler program i MPLAB X

Nabdunio kode skrives i ANSI C. For at koden kan oploades til nabduino devicen, skal det først compileres (oversættes) til HEX (00-FF HEX= 0-255 DECIMAL)

 

kompilering, build og upload af ny kode til nabduino

1. koden kompileres ved at klikke på fanen run og derefter build main project (der er et hammer icon )

2. Neden under koden står nu noget ligende:

MP2HEX 4.40, COFF to HEX File Converter
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Errors : 0

make[2]: Leaving directory `C:/nabduino/unabto/demo/nabduino/MPLAB.X’
make[1]: Leaving directory `C:/nabduino/unabto/demo/nabduino/MPLAB.X’

BUILD SUCCESSFUL (total time: 56s)
Loading code from C:/nabduino/unabto/demo/nabduino/MPLAB.X/dist/bootloader/production/MPLAB.X.production.hex…
Loading symbols from C:/nabduino/unabto/demo/nabduino/MPLAB.X/dist/bootloader/production/MPLAB.X.production.cof…
Loading completed

3. HEX filen findes i mappen: C:\nabduino\unabto\demo\nabduino\MPLAB.X\dist\bootloader\production filen hedder MPLAB.X.production.hex

nabduino hex file efter compilering

en compileret hex fil åbnet med notepad

4. HEX filen sendes til nabduino med NabtoUpdater.exe. Det gøres ved at droppe hex filen med stifinder direkte oveni iconet til nabtoupdater

5. der kommer en windows firewall error Læs videre “nabduino compiler program i MPLAB X”