asp.net begynder guider og ressourcer

Herunder ressourcer til asp.net og c#

  • msdn.microsoft.com: Microsofts store site for udviklere. De sidste nyheder omkring udvikling med Microsofts produkter, dokumentation og  tekniske artikler. Også om ASP.NET.
  • ASP.NET: Meget stort site  sponseret af Microsoft om brug af ASP.NET.
  • The .NET Show: Microsofts egen fjernsynskanal for udviklere.
  • MSDN Magazine: MSDN Magazine  et nærmest uundværligt værktøj en udvikler.
  • “4 guys from Rolla”: “4 guys from Rolla” populært site for klassisk ASP-udvikleren. En gulgrube af info.
  • 15 Seconds: Klassisk ASP-site men med en stor mængde information om ASP.NET.
  • Metabuilders:  gratis kontroller, også for begyndere.

Diverse WebLogs om asp.net:

Asp.net og ado.net:

Test dine færdigheder her inden en microsoft certificering i asp.net

hvordan oprettes Provideradministration i visualstudio

Provideradministration i visualstudio

Ved fejl i vs webstedsadministration,:
‘Der kunne ikke oprettes en forbindelse til databasen.’
Der oprettets SQL Server-databasen med microsofts tool: aspnet_regsql command-lin

Dette tool bruges til at oprette og konfigurere databasen

Herefter returners til webstedsadministrationen for at angive provideren.

Kommandoer uddybes her:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229862(VS.80).aspx

programmet findes her: C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv2.0.xxxxxx directory.

hvordan fjernes collation konflikt i sql

Konflikten opstår feksnår man har forskellige tabeller fra forskellige databaser der skal samles med innnerjoins eller where statements.

Eksempel på en collate konflikt:

FROM [ENdatabase].[dbo].[ESTOCKCAT] esc
INNER JOIN [ENdatabase].[dbo].[ESTOCKTABLE] est ON est.itemnumber = esc.itemnumber
INNER JOIN #master_produkt_ids mpi ON mpi.itemnumber = est.itemnumber
WHERE est.DATASET = ‘lagerindhold’ AND esc.CATEGORY = @UnderKategoriID

Retunerer denne fejl melding:

Msg 468, Level 16, State 9, Line 42
Cannot resolve the collation conflict between “Danish_Norwegian_CI_AS” and “SQL_Danish_Pref_CP1_CI_AS” in the equal to operation.


Løsning på collate konflikt
:

FROM [ENdatabase].[dbo].[ESTOCKCAT] esc
INNER JOIN [ENdatebase].[dbo].[ESTOCKTABLE] est ON est.itemnumber = esc.itemnumber
INNER JOIN #master_produkt_ids mpi ON mpi.itemnumber = est.itemnumber collate database_default
WHERE est.DATASET = ‘lagerindhold’ AND esc.CATEGORY = @UnderKategoriID

#master_produkt_ids er en intern tabel i sql der indeholder nogle udvalgte data