Arduino er noget skod

Arduino er ikke en rigtig embedded platform og kan ikke kodes i standard / ansi c. Det gør arduino til noget skod til undervisningsbrug og til professionelle applikationer

Eller hvad?
Her er hvad arduino.cc selv fortæller:

Arduino er en open-source elektronik prototype platform baseret på fleksibel hardware og software der er let at bruge. Den er tiltænkt kunstnere, artister, designere, hobbyfolk, og alle andre der er interesseret i at lave interaktive ting der måler og styrer omgivelserne

Kritikken af arduino som helhed er at den bryder kode standarder og derfor ikke kan bruges i undervisning eller til rigtige produkter i rigtige virksomheder. arduino følger ikke kode standarterne

Med andre ord der går vaner, holdninger og religion i det.

Den mere saglige kritik går på arduinos IDE med dens libraries ikke udnytter processoren Læs videre “Arduino er noget skod”

c++ library reference

Elementerne i bibliotekerne til C sproget er en del af C + + standard biblioteket. Disse elementer omfatter generelle nyttefunktioner og makroer, input / output-funktioner og dynamiske hukommelsen styrings funktioner:

<cassert> (assert.h) C Diagnostics Library (header)
<cctype> (ctype.h) Character håndterings functions (header)
<cerrno> (errno.h) C Errors (header)
<cfenv> (fenv.h) Floating-point environment (header)
<cfloat> (float.h) Characteristics of floating-point types (header)
<cinttypes> (inttypes.h) C integer types (header)
<ciso646> (iso646.h) ISO 646 Alternative operator spellings (header)
<climits> (limits.h) Sizes of integral types (header)
<clocale> (locale.h) C localization library (header)
<cmath> (math.h) C numerics library (header)
<csetjmp> (setjmp.h) Non local jumps (header)
<csignal> (signal.h) C library to handle signals (header)
<cstdarg> (stdarg.h) Variable arguments handling (header)
<cstdbool> (stdbool.h) Boolean type (header)
<cstddef> (stddef.h) C Standard definitions (header)
<cstdint> (stdint.h) Integer types (header)
<cstdio> (stdio.h) C library to perform Input/Output operations (header)
<cstdlib> (stdlib.h) C Standard General Utilities Library (header)
<cstring> (string.h) C Strings (header)
<ctgmath> (tgmath.h) Type-generic math (header)
<ctime> (time.h) C Time Library (header)
<cuchar> (uchar.h) Unicode Læs videre “c++ library reference”

ds for formula udviklings tools fra datalogic – kompiler bugs

Under arbejde med programmering af datalogic håndscanner/terminal f734, har jeg oplevet flere sære Kompiler fejl !! UPDATE 150909: det var en kode bug ;/…


datalogic_f734

1: kompiler kunne ikke finde ud af at kopiere en variabel indud strcpy( wr_record.qnty, indud );
Når jeg kopirer strengen direkte ind strcpy( wr_record.qnty, “Ind” ); virker det !! meget sær fejl….

Fejlen kom til udtryk i serial kommunikationen..,  ingen logik, idet den del af programmet jeg tilskrev variablen intet har med seriel kommunikation at gøre…

2: Hvis jeg bruger gotoxy og printf ”                ”  inde i mellem kb_hrequsst/dec_hrequst og kb_abort/dec_abort kommer der virkeligt sære fejl..

Den fejl jeg oplevede var når jeg brugte arrows <-   og ->, så slettede terminalen linie 2 og 3 Læs videre “ds for formula udviklings tools fra datalogic – kompiler bugs”