nabduino hello world – trin for trin 1

En nabduino er egentligt noget der ligner en ‘PIC på et arduino board’. Det er samme pinouts, og concept, men ellers er der også en del forskelle når man skal igang med nabduino.

Nabduino er bygget omkring en PIC18 der også indeholder ethernet controller.

Nabduino har indbygget onboard debug port så man via et stik kan debugge sin kode direkte.

Nabduino har 1 Kbyte EEprom, 3808 byte ram, 128 Kbyte flash og iøvrigt et LED, en temperatur sensor og en switch.

For at NabDuino kan programmeres og bruges kræves følgende:

 • MPLAB.X
 • Ethernet flash værktøj
 • Nabto browser plugins
 • ICD3 eller PICKIT debugger
Samt noget nabduino dokumentation og diagram

Alt hvad man har brug for kan findes via nabduino hjemmesiden.

Hvad får man med en nadduino

En lille papkasse med nogle info på der indeholder nabduino kortet og en strømforsyning.

På kassen og nabduino står lidt forskelligt:

 • Et device id <xxx.nabduino.net>
 • QR code som indeholder device id der
 • Enhedens MAC address <bc:a4:e1:00:e4:20>
 • A pre-shared key (Bruges af nabduino til at authenticate mod central services)

MAC adressen og den pre-shared key er flashed ind i firmwarens data sektion.

Nabduino demo trin for trin Guide

Når Nabduino ligger på bordet foran en, er man klar til at se hvad den præinstalleret demo software kan. Feks kan LED på print tændes og slukkes via switchen.

For at se nabduino demo i drift:

 1. Tilslut nabduino’s ethernet adaptor til dit lokale ethernet via en switch, hub eller router.
 2. Tilslut strømforsyningen og vent til LED stopper med blinke
 3. Indtast derefter nabduinos device ID i browserens* url felt: nabto://<ID>.nabduino.net/led
 4. Er det første gang der testes en nabduino, skal der først installeres en plugin, browseren* omstiller selv til nabto.com. Uden denne  plugin kan browser  ikke kommunikere med nabduino.

Nabduino kommunikerer med noget de kalder uNabto protokollen.

 

Der kan findes meget mere om uNabto og et generelt overblik over nabduino her.

* Firefox og Internet Explorer er supported i Windows og Firefox er supported i Linux. Til iPhone and iPad skal der bruges en Nabto app. Der findes desuden en Android Nabto client under google play.

Opstart trin for trin på ‘c’ programmering af nabduino med mplad findes her

Links og ressourcer til nabduino

One thought on “nabduino hello world – trin for trin 1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: