orcad PCB editor udprintning af layout film

For at kan printe PCB layouts ud på laser printer fra PCB editor er der nogle ting der skal installeres først:

  • luk alle programmer fra nordaca: orcad capture ciis, pcb editor osv
  • Hent og installer pcbeditor_setup_300, findes på nordcads hjemmeside, readme.txt fortæller hvordan det installeres
  • cutepdf installeres når ovenstående er installeret, det gøres ved tick i ‘Download and install cutePDF (se billede nederst)’
  • acrobat acrodist.exe skal være tilstede  (På min installation var en acrobat reader skal ikke være højere end version 9 (filnavn AdbeRdr920_en_US) til cadence 16.5)
  • Tick ‘use ghostview’ on

 

Links og ressourcer Nordcad PCB og orcad

Nordcad film på youtube

orcad PCB Editor shortcut alias

I command promt skrives alias og shortcuts kommer frem, og kan bruger tilpasses. Commandpromt enables under fanebladet view -> windows

 

Standard PCB editor alias setup

#alias F1 help ## Read-Only
#funckey “\t” tab ## Read-Only
#funckey C ctab ## Read-Only
#funckey CS sctab ## Read-Only
#funckey S stab ## Read-Only
alias CDown ‘ipick 0; ipick_to_gridunit 0 -1’
alias CF2 next
alias CF5 color192
alias CF6 layer priority
alias CLeft ‘ipick 0; ipick_to_gridunit -1’
alias CRight ‘ipick 0; ipick_to_gridunit +1’
alias CSF5 status
alias CUp ‘ipick 0; ipick_to_gridunit 0 +1’
alias Down roam y $roamInc
alias F10 grid toggle
alias F11 zoom in
alias F12 zoom out
alias F2 zoom fit
alias F3 add connect
alias F4 show element
alias F5 redraw
alias F6 done
alias F7 next
alias F8 oops
alias F9 cancel
alias Left roam x -$roamInc
alias Right roam x $roamInc
alias SDown ‘move; ipick_to_gridunit 0 -1’
alias SF10 Læs videre “orcad PCB Editor shortcut alias”