nabduino hello world – trin for trin 1

En nabduino er egentligt noget der ligner en ‘PIC på et arduino board’. Det er samme pinouts, og concept, men ellers er der også en del forskelle når man skal igang med nabduino.

Nabduino er bygget omkring en PIC18 der også indeholder ethernet controller.

Nabduino har indbygget onboard debug port så man via et stik kan debugge sin kode direkte.

Nabduino har 1 Kbyte EEprom, 3808 byte ram, 128 Kbyte flash og iøvrigt et LED, en temperatur sensor og en switch.

For at NabDuino kan programmeres og bruges kræves følgende:

  • MPLAB.X
  • Ethernet flash værktøj
  • Nabto browser plugins
  • ICD3 eller PICKIT debugger
Samt noget nabduino dokumentation og diagram

Alt hvad man har brug for kan findes via nabduino hjemmesiden.

Hvad får man med en nadduino

En lille papkasse med nogle info på der indeholder nabduino kortet og en Læs videre “nabduino hello world – trin for trin 1”

nabto’s open source nabduino webserver

Nabto har udviklet en kommunikations platform til at bringe ‘alle apparater og elektronik’ på internettet.  Der skulle anslået af cisco være ca. 50 milliarder enheder på internettet i 2020. Det er enheder som ens opvaskemaskine, solcelle loggere, kaffemaskiner og kraftværker.
image

Nabtos løsning er en forenklet veludviklet’ Skype agtig cloud ting’ til simple internet enheder der via en plugin i browseren kan vise data fra ‘alt’. Nabtos mindste webserver kan laves med helt ned til 1kb kode.

NabDuino er rettet mod nørder der allerede kender arduino, de tilhørende shields og sensorer.

NabDuino er shield kompatibel med arduino men ikke software kompatibel.

Arduino IDE kan ikke bruges til NabDuino, til NabDuino bruges:

  • MPLAB.X
  • Ethernet flash værktøj
  • Nabto browser plugins
  • ICD3 eller PICKIT debugger

NabDuino er open source, selvom kildekoden og firmware er åben, kræves der en licens, Læs videre “nabto’s open source nabduino webserver”