beolink 1000 kode sniffer

For en del år siden lavede jeg en b&o link kode sniffer så jeg kunne bruge min beolink 1000 fjernbetjening til at styre alt muligt. Bla en billig prosonic video 😉

Her er asm51 koden til 8031 processorer, eller atmels processorer idag.

Denne kode kan bruges til at styre en video, eller idag noget andet, idet video jo er YT.

[code lang="asm"]
;*****************************************************************************
; BEOLINK 1000 DEBUGGER.
; PROGRAMMET ER UDVIKLET TIL L’SNING AF PULSERNE P UDGANGEN AF SCART STIKKET,
; FOR STYRING AF VIDEO.
; PBEGYNDT : 3-1-91
; BDC 8031 TEST 2
; 3-2-91 INDFRT AUTO MESURE ROUTINE TIL MLING AF BAUD RATE
;*****************************************************************************

  DSEG AT 0000H

 MEMSIZE  : DS  1 ;    HVOR MANGE BYTE SKAL BEODATA DELES I ( 6 BYTES)
 MEMCOUNT : DS  1 ;    BYTE T’LLER
 WA40USEC : DS  1 ;
 WA1_6MSEC : DS  1 ;
 WA4MSEC  : DS  1 ;
 WA100MSEC : DS  1 ;

; ADDR 000BH RESEVERET AF TIMER0 INTERRUPT

  DSEG AT 0010H

 BEOCODE  : DS  6 ;    PLADS TIL SIDSTL’STE DATA FRA BEOLINK
 BITCOUNT : DS  1 ;    BIT T’LLER
 SIDSTE  : DS  1 ;    SIDSTE DATA I BEOCODE SAMMENLIGNES MED TABEL
 BDT    : DS  1 ;    BYTEDATE UNDER PAKNING
 COUNT   : DS  1 ;    T’LLER TABEL POSITION
 WAIT   : DS  1 ;    VENTE DATA (MAX256uS)
 PTLO0   : DS  1 ;    MLT TIMER DATA TIL TL0
 PTHI0   : DS  1 ;    "   "   "  " TH0

  BSEG AT 000H

 F_FLET :   DBIT   1   ;   SAT NR INTRUPT ROUTINE ER UDFRT 48 gg
 BYTEPACK:   DBIT   1   ;   SAT SL’NGE DER NSKES BITPAKNING

 RDBEO    BIT   P1.0  ;   L’SNING AF BEODATA P SCARTSTIK
 EXT0     BIT   P1.1  ;
 EXT1     BIT   P1.2  ;
 EXT2     BIT   P1.3  ;
 EXT3     BIT   P1.4  ;
 EXT4     BIT   P1.5  ;
 EXT5     BIT   P1.6  ;
 TV_VCRNOT  BIT   P1.7  ;   TV/VIDEO CNTLR BIT

        CSEG AT 0000H

		JMP	INIT

		ORG	000BH		    ;  TIMER 0 INTERRUPT
		JMP   GOON          ;  HOP TIL UNDER ROUTINE

INIT:      ACALL  MESURE         ;  MLER BAUD RATE
START:     MOV	R0,#00	     	;
WAONPU:		DJNZ	R0,WAONPU	    ;  VAIT TIL PSU OK

        MOV   WAIT,#0FFH       ; VENT 256uS
        MOV   MEMSIZE,#06 		; 6 BYTE MEMBREDE
        MOV   BDT,#00H        ; S’TTER ALLE BIT P 0
        MOV   BITCOUNT,#07      ; UNDLAD 1. STARTBIT
        MOV   R0,#010H        ; FRSTE ADDR. I BEOCODE
        MOV	MEMCOUNT,#06      ;

        MOV   TMOD,#00000001B     ; S’TTER TIMER 0 I MODE 0
        MOV   TL0,PTLO0        ;
        MOV   TH0,PTHI0        ;  3,145mS
        clr   ext5          ;

RUN:      JNB   RDBEO,RUN   		;  VENT P STARTBIT
        DJNZ  WAIT,$         ;
        SETB  ET0           ;
        SETB  EA           ;
        SETB  TR0           ;  STARTER TIMER 0
        CLR   F_FLET         ;
        CLR   BYTEPACK        ;

LOOP:      JBC   BYTEPACK,PACK      ;  1 = HOP PACK
        JBC   F_FLET,FLET       ;  1 = HOP FLET
        JMP   LOOP          ;

   PACK:   DJNZ  WAIT,$         ;
        ;SETB  P1.7          ;
        NOP               ;
        MOV   A,BDT          ;  FLYTTER INDHOLD BDT TIL ACC.
        MOV   C,RDBEO         ;
        RLC   A            ;  FRER CARRY IND I ACC
        MOV   BDT,A          ;  FLYTTER BYTE TILBAGE I BDT
        ;CLR   P1.7          ;
        NOP               ;
        DJNZ  BITCOUNT,LOOP      ;
        MOV   BITCOUNT,#08      ;
        MOV   @R0,BDT         ; FLYTTER INDHOLD FRA BDT
                        ; TIL DEN ADDR SOM R0 PEGER P
        INC   R0           ; FLYTTER PEGEPIND R0 EN OP
        DJNZ	MEMCOUNT,LOOP      ; S L’NGE MEMCOUNT ER >0
        CLR   EA           ;  
        CJNE  A,SIDSTE,SLUT      ;
        INC   R0           ;
        INC   COUNT          ;
        DJNZ  MEMCOUNT,LOOP11     ;
        SETB  EXT3          ;
        JMP   START          ;

SLUT:

        ACALL  WAIT100M        ;
        ACALL  WAIT100M        ;
        JMP   START          ;

;*************************************************
;
;   S’TTER VIDEO CONTROL PORT TIL 12V
;   ELLER TV 0V.
;
;*************************************************

VCR:      CLR   TV_VCRNOT         ; LOW = VIDEO
        RET

TV:       SETB  TV_VCRNOT         ; HI = TV
        RET

;*************************************************
;
;   MLE ROUTINE. MLER MELLEM 2 F0RSTE BIT
;   OG S’TTER TIMER 0 OP.
;   INPUT = P1.0
;
;*************************************************

   MESURE:  MOV   TMOD,#00000001     ; S’TTER TIMER0 I TIMER MODE1
        MOV   TL0,#00H        ;
        MOV   TH0,#00H        ;

        JNB   RDBEO,$         ;
        SETB  TR0           ;
        JB   RDBEO,$         ;
        JNB   RDBEO,$         ;
        CLR   TR0           ;
        MOV   PTLO0,TL0        ;
        MOV   PTHI0,TH0        ;

        MOV   A,#0FFH         ;
        SUBB  A,TL0          ;
        MOV   PTLO0,A         ;

        MOV   A,#0FFH         ;
        SUBB  A,TH0          ;
        MOV   PTHI0,A         ;

        RET               ;

;************************************************
;
;   TABELER TIL FLET ROUTINE.
;
;************************************************

   TABEL1:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   069H          ; P
        DB   065H          ; STOP
        DB   088H          ; TAST

   TABEL2:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   069H          ; P
        DB   066H          ; START
        DB   044H          ; TAST

   TABEL3:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   069H          ; P
        DB   066H          ; F.FORWARD >>
        DB   088H          ; TAST

   TABEL4:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   069H          ; P
        DB   069H          ; REW <<
        DB   088H          ; TAST

   TABEL5:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   066H          ; P
        DB   0A5H          ; TURN
        DB   088H          ; TAST

   TABEL6:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   069H          ; P
        DB   0AAH          ; GOTO
        DB   088H          ; TAST

   TABEL7:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   06AH          ; P
        DB   096H          ; OFF
        DB   088H          ; TAST

   TABEL8:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   059H          ; P
        DB   055H          ; A/V
        DB   044H          ; TAST

   TABEL9:  INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   06AH          ; P
        DB   099H          ; STORE
        DB   044H          ; TAST

   TABEL10: INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   06AH          ; P
        DB   055H          ; <
        DB   044H          ; TAST

   TABEL11: INC   A            ;
        MOVC  A,@A+PC         ;
        RET               ;

        DB   061H          ; DATA
        DB   0AAH          ; FOR
        DB   0A6H          ; TRYK
        DB   06AH          ; P
        DB   055H          ; >
        DB   088H          ; TAST

;_______________________________________________________________________
;
; WAIT 40 u SEC RUTINE
;
; WA40USEC: REGISTERET BRUGES TIL 40 u SEC WAIT RUTINE
;_______________________________________________________________________
;
WAIT40U:	MOV	WA40USEC,#20H	;
WAIT40U1:	DJNZ	WA40USEC,WAIT40U1 ;
		RET			;

;_______________________________________________________________________
;
; WAIT 1,6 M SEC RUTINE
;
; WA1_6MSEC: REGISTERET BRUGES TIL 1,6 m SEC WAIT RUTINE
;_______________________________________________________________________
;
WAIT1_6M:	MOV	WA1_6MSEC,#0FFH	;
WAIT1_6M1:	PUSH	ACC		;
		POP	ACC		;
		NOP			;
		DJNZ	WA40USEC,WAIT40U1 ;
		RET			;

;_______________________________________________________________________
;
; WAIT 4 m SEC RUTINE
;
; WA4MSEC: REGISTERET BRUGES TIL 4m SEC WAIT RUTINE
;_______________________________________________________________________
;
;
WAIT4M:		MOV	WA4MSEC,#0FFH	;
		PUSH	ACC		;
		PUSH	B		;
WAIT4M1:	MUL	AB		;
		MUL	AB		;
		MUL	AB		;
		NOP			;
		NOP			;
		DJNZ	WA4MSEC,WAIT4M1 ;
		POP	B		;
		POP	ACC		;
		RET			;

;______________________________________________________________________
;
; WAIT 100 m SEC RUTINE
;
; WA100MSEC: REGISTERET BRUGES TIL 100m SEC WAIT RUTINE
;______________________________________________________________________
;
WAIT100M:	MOV	WA100MSEC,#05	;
		PUSH	ACC		;
		PUSH	B		;
WAIT100M1:	MUL	AB		;
		MUL	AB		;
		MUL	AB		;
		NOP			;
		call  wait4m
		NOP			;
		DJNZ	WA100MSEC,WAIT100M1 ;
		POP	B		;
		POP	ACC		;
	    RET			;

		END		          	;
[/code]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: