El prisen stiger 10-13%

Mens vinterkulden bider og solpanelet på 30 watt er dækket af 30 cm sne, kommer der en dejlig lille vintervarmer for solarfolk, en prisstigning på elafgifterne.

Så er det nu det er solcelle tid, færdigkøbte eller hjemmebyggede:

citat:
‘En gennemgribende omlægning af moms- og afgiftsreglerne vil konkret betyde, at erhvervslivet vil få en generel stigning i energibudgettet på 10-13% fra 2010-2013’

læs selv mere om de foruroligende stigninger her


Hvad dette kommer til at betyde for private er svært at spå om, men et er sikkert vi har fået en kompensation for de øgede miljøafgifter i skattelettelse, og de penge skal helt sikkert ind i statskassen igen.

Her er lidt kort om lovgivningen på solar el området for gør det selv el-folk i private husstande:

Lov nr. 437 af 26. juni 1998 (Lov om Afgift af el)

Denne lov introducerede forsøgsmæssigt  “Nettoafregningsordningen”, der gør det muligt for private husstande i perioder at producere for meget strøm og anvende elnettet som ‘lagerplads’ for den overproducerede elektricitet. Ordningen gør det muligt at få denne opsparede el tilbage her om vinteren. Elmåleren kan simpelthen løbe både forlæns og baglæns.

“Nettoafregningsordningen” er senere  gjort permanent i henholdsvis Lov nr. 1058 og Lov nr. 1417.

Solcelleanlægs afgiftsfritagelse reguleres under LBK 421 af 3. maj 2006 af Lov om afgift af elektricitet (Elafgiftsloven).

§ 2 litra e :  “Undtaget fra afgiften er elektricitet, som:  fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

Det er en forudsætning for afgiftsfriheden, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra elproducenten og leveret elektricitet til elproducenten til samme pris pr. kWh, og at der ikke er tilsluttet elinstallationen anden form for elproduktionsanlæg”.

Afgiftsfritagelsen er også beskrevet her:

Punktafgiftsvejledningen.

Kapitel F.3.1 : “Undtaget fra afgiftspligten er el, som fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller anden ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse”.

LBK 1115 af 8. november 2006 (Bekendtgørelse af Lov om Elforsyning) fritager solcelleanlæg for omkostninger til dækning af offentlige forpligtelser.

§ 9a, stk. 3 : “Der betales ikke beløb til dækning af omkostninger til offentlige forpligtelser efter § 8, stk. 3 og 4, for elektricitet, som fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er undtaget fra elafgift ifølge lov om afgift af elektricitet.”

Egenproduktion af el er afgiftsfritaget og man kompenseres for overskudselektricitet med 60 øre de første 10 år og 40 øre den næste 10 år.

OBS: Opførelsen af et solcelleanlæg på dit tag skal bl.a. også være tilladt under bygningsfrednings- og bevaringsloven, dansk planlovgivning, partielle byplaner, kommuneatlas. Der kan yderligere være tinglyst nogle servitutter på din bolig som gør solel umuligt.

Så få fat i kommunen og hør om du kan få lov at sætte solel op på taget. I dag så jeg et 1 Kwatt sol el anlæg / komplet med alt kan fåes for 30000 som selvbyg og 42000 monteret, 2Kwatt kostede 60000 og 73000 i runde tal.

Det er med andre ord ikke bare blevet rentabelt med solar el, det er også ved at blive en profitabel løsning.

El prisen var  i 1997 på 1,2 kr pr kw/t, her pr. 7. januar 2010 er den på 2,1 kr pr kw/t.

Falder den eller stiger den og til hvad?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: