Sql for begynder 1

Når man arbejder med SQL databaser, er der 4 kommandoer der er vigtige for at kommunikere i ‘SQL sprog’:

  • SELECT : udtræk data fra tabel i database
  • INSERT INTO : indsæt af data i tabel i database
  • UPDATE : opdatering af data i tabel
  • DELETE : slet data i tabel

Et kald i sql databasen kaldes et QUERY.

Sammen med kommandoerne bruges en række kriterier:
WHERE, LIMIT, ORDER BY, mfl.

WHERE bruges til at vælge hvilke data der skal udtrækkes fra kolonnerne i tabellerne, til manipulation, sletning osv. Der kan sorteres med:
< , mindre end
<= , mindre eller lig med
= , lig med
>=, større eller lig med
>, større end
<> , forskelligt fra
LIKE, her kan man søge efter et mønster
BETWEEN, mellem et inklusivt område – kaldet inclusive range

se mere uddybende her hos udvikleren om sql

LIMIT bruges til at begrænse data udtræk, feks udtrækker man alt hvad der er i en tabel med en WHERE kommando, her kan LIMIT bruges til at begrænse udtrækket til feks hvis man får 20 rækker men kun har brug for 5

LIMIT [start,] antal_rows

Start er offset rækken(row), altså fra hvilken række skal udtrækket starte, antal_rows er antallet af rækker man ønsker

Hvis kravet er hent data fra 5 rækker skrives bare LIMIT 5

ORDER BY bruges til at sortere med. Kommandoen ORDER BY bruges til at vælge hvordan rækkerne/rows skal sorteres ved en QUERY
ORDER BY kollonnenavn [retning]  vil sortere rækker efter kollonnnenavn  , hvor retning kan være: ASC: opadgående, DESC: nedadgående, udfyldes denne ikke sorteres ASC pr default

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: