c++ library reference

Elementerne i bibliotekerne til C sproget er en del af C + + standard biblioteket. Disse elementer omfatter generelle nyttefunktioner og makroer, input / output-funktioner og dynamiske hukommelsen styrings funktioner:

<cassert> (assert.h) C Diagnostics Library (header)
<cctype> (ctype.h) Character håndterings functions (header)
<cerrno> (errno.h) C Errors (header)
<cfenv> (fenv.h) Floating-point environment (header)
<cfloat> (float.h) Characteristics of floating-point types (header)
<cinttypes> (inttypes.h) C integer types (header)
<ciso646> (iso646.h) ISO 646 Alternative operator spellings (header)
<climits> (limits.h) Sizes of integral types (header)
<clocale> (locale.h) C localization library (header)
<cmath> (math.h) C numerics library (header)
<csetjmp> (setjmp.h) Non local jumps (header)
<csignal> (signal.h) C library to handle signals (header)
<cstdarg> (stdarg.h) Variable arguments handling (header)
<cstdbool> (stdbool.h) Boolean type (header)
<cstddef> (stddef.h) C Standard definitions (header)
<cstdint> (stdint.h) Integer types (header)
<cstdio> (stdio.h) C library to perform Input/Output operations (header)
<cstdlib> (stdlib.h) C Standard General Utilities Library (header)
<cstring> (string.h) C Strings (header)
<ctgmath> (tgmath.h) Type-generic math (header)
<ctime> (time.h) C Time Library (header)
<cuchar> (uchar.h) Unicode Læs videre “c++ library reference”

Raspberry pi – C++ IDE

Hvilket udviklings miljø mon man så kan bruge på en rasperry pi når der skal kodes noget C++ til ArDuPi og arduino shield’et?

Der ser ud til at være flere løsninger f.eks.:

Code Blocks IDE kan findes i rasperry store

Qt Creator IDE kan bruges til både C++ og javascript

Qt Creator IDE installeres ved at skrive:

sudo apt-get install qtcreator

Trin for trin guide til første C++ prgram med qtCreator IDE her

 

 

Raspberry pi Remote:

Raspberry pi kan med fordel styres remote enten via SSH eller kan feks gøres med samba:  installer og opsæt Samba på rasperry pi

I command promt på rasperrry pi skrives:

gcc -v >& l.txt

Der kan også tilgåes ens raspberry pi via SHH

Links og ressourcer til C programmering på Rasperry pi

Code Blocks IDE til C programmering på rasperry pi

Iindlæg om C programmering Læs videre “Raspberry pi – C++ IDE”

FPGA metoder bag

Baggrund for at lave et Kombinatorisk kredsløb der virker første gang, er et grundigt forarbejde med en true tabel og et karnough kort:

True tabeller laves med ‘logic friday

I logic friday:

  • new true table
  • skriv tabel
  • submit
  • minimize

resultatet er ‘sum af produkter’, let at programmere ind i de fleste FPGA kredse

Entered by truthtable:
Y = D’ C’ B’ A + D’ C’ B A’ + D’ C B’ A’ + D C’ B’ A’ + D C’ B’ A + D C’ B A + D C B’ A’ + D C B A;

Minimized:
Y = D B’ A’ + C B’ A’ + D’ C’ B A’ + D B A + C’ B’ A;

Programmering af Altera Cyclone II med 2421 kode

Først laves en summeret true table Læs videre “FPGA metoder bag”

nabduino foredrag del 1

Nabto var på besøg hos House of Technology i Viborg (en del af Mercantec) og fortalte om hvad nabduino er for en gizmo, ideen bag, hvad den kan og hvordan man får den til det. Stor Tak til Claus Andersen og Kirstine Dupont

Dette er Del 1 af X video guider om nabduino

elmåler med webadgang gennem arduino

Denne lille sketch blev lavet som et eksperiment sammen med home automation med arduino.

Arduino sketchen herunder sender data til en felt i databasen og fungere med interrupt.
Kode eksempel til arduino

Lige nu arbejdes der med openenergymonitor emonTX og emonTX shield til arduino til optisk og CT(spoler) læsning af elmåler data istedet.

Nedenstående eksempel er for dem der vil lave noget selv. Jeg brugte et welleman mk120 kit jeg havde i ‘skrotkassen’ til at agere smidt trigger.

photodiode og schmidth trigger

wellemans kit  mk  120 indeholder en photo transistor og en schmidth trigger, og sendes den puls der kommer ud gennem en emitterfølger som kommer der en negativ gående der kan trigge interrupt indgangen på en arduino.

http://www.vellemanusa.com/downloads/files/schema/receiver.jpg

Ellers er det let at bruge en operations forstærker, feks Læs videre “elmåler med webadgang gennem arduino”