arbejde med tankerne forandrer hjernen – foredrag med Matthieu Ricard

Hvis lykke og glæde er en indre tilstand som er påvirket af ydre omstændigheder men IKKE afhængig af disse ydre omstændigheder, hvordan kan vi så opnå denne tilstand af lykke og glæde uden indflydelse udefra?

Matthieu Ricard undersøger de indre og ydre faktorer der hæver vores følelse af velvære, finder de underlæggende mekanismer bag lykkefølelse og glæde, og leder os til at kikke på vores tanker og vore tankesæt.

Foredraget er filmet ved et google tech-talk marts 2007.

Matthieu Ricard har skrevet bogen: Happiness: A Guide to Life’s Most Important Skill and from the research in neuroscience on the effect of mind-training on the brain.

Matthieu Ricard kort biografi, han er en dygtig forsker der ændrede sit liv og blev buddistisk munk. Han er Læs videre “arbejde med tankerne forandrer hjernen – foredrag med Matthieu Ricard”

Empati på hjerneplan

Hvad er empati?

Det kan kort beskrives som evnen til at sætte sig ind i den andens sted.

empati på hjerneniveau
empati på hjerneniveau

Hjerne forskningen finder ret interessante fund vedrørende det man før i tiden kaldte ‘god mave fornemmelse’, jeg ‘fornemmer’, eller de evner den clairvoyante gjorde sig til mystiker med.

Idag ved man at der er forskellige former for empati, og det kan ses på hjerne niveau. Der er bla. den følelsesmæssige empati der foregår i det limbiske system og den mentale empati der foregår i bla. dorsolaterale prefrontale cortex

se mere her

neurofeedback kan nu styre kørestol


Denne video er ikke mindre end fascinerende. Det erlykkedes at bruge neurofeedback til at hjælpe kørestols brugere med at styre deres kørestol uden brug af hænder/fødder eller andre lemmer. Ofte er problemet jo at kørestols brugere som minimum skal kunne betjene et joystik for at komme omkring selv. Men ikke mere. Selv multihandicappede kan nu komme omkring.

Se filmen her

Læs mere om projektet

neurofeedback 10-20 elektrode placerings standard

Ved placering af elektroder til måling af hjernebølger med eeg bruges den globale standard 10-20

Bogstaverne på tegningen herunder står for:

F = Frontal

T = Temporal

C = Central

P = Parietal

O = Occipital

Lige tal 2,4,6,8 refererer til højre hemisfære og ulige tal 1,3,5,7 refererer til venstre hemisfære.

z refererer til elektrode placering på midterlinjen

Hjemmelavet headset

test af openeeg hardware gennemgåes og de forskellige programmer gennemgåes alfa bølger findes bedst i denne test i occipital lope