connected disconnected mode

ved web sites bruges mest connected, dvs der er kontakt med de RIGTIGE data i Databasen.

disconnected kan feks bruges til et winforms projekt hvor man arbejder lokalt og så ellers sender data til database med en update button.

I disconnected mode kan husker den selv at man måske både slette, insætter og updaterer forskellige felter.

Tags: , ,

oktober 7, 2013 by admin | No Comments | Filed in ado.net, c# kode, dotnet4_eucsyd

Hvad kan dot NET

hvad er metoder

med dot NET kan man lave:

  • consol programmer(dos)
  • winforms programmer(windows)
  • asp.net web
  • webservices
  • windowsmobile

dot kan kører på  fllere platforme

dot net følger standarder: http,xml,soap,wsdl

auto garbage collection

mange klasser i toolbox er klar til brug

sikkkerhed og bruger/rolle styring indbygget i dot net platformen

dot net platformen komplilerer  sprog til en og samme ‘maskinkode agtige’ kode med cil.

CIL = Commom Intermediate Language det bliver til en slags maskinkode som compileren benytter, kan ikke esekveres på hardware

CILÂindeholder/blivert til :

jit compiler -> native code -> exe

jit compilerere til native kode, dvs. færdig kode der kan eksekveres.

i dos promt kan xx.cs kompilere til en exe fil  med csc.exe xx.cs

når det kompilerede program køres første gang køres jit compiler og program kan nu køres

 

Det kan beskrives i disse trin:

  • sourcekode skrives i feks visual studio
  • sourcekoden buildes til en exe fil
  • bruger starte programmet for at køre det og jit compilerern kører en gang for at kompilere
  • programmet afvikles

 

programmeringssprog

danskeren Anders Heijlberg har udviklet c# og andre kendte sprog: delphi og pascal

. net frameworkt skal være installere den computer der skal køre koden, via windows update feks

static viod main er ‘hovedprogrammet’

program i visualstudio køres med f5 og debuges med f11

ctrl f5 er uden debugging

sting literals

———————————-

Fra tidligere blog.se lavet under tarp perioden:

Microsoft har nogle udmærkede starter guider til dot NET og ASP.NET

Starter her: kom igang med Dot NET Development : Hvad er .NET Framework 3.5

En asp.net site kræver lidt setup for at køre:

setup filen hedder web.config fil er eksistentiel og indeholder alle mulige configuration om asp.net siten.

Format af ASP.NET Configuration File er XML og filen består at en masse xml tags, subtags og attributes, husk at disse tags er case sensitive

Tags: ,

oktober 7, 2013 by admin | No Comments | Filed in dotnet0-eucsyd

CRUD ado.net eksempel

create + read + update + delete = CRUD

Dette er winforms eksemplet


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace DisconnectedCRUD
{
public partial class Form1 : Form
{
SqlDataAdapter adapter;
DataSet kunderDS;

public Form1()
{
InitializeComponent();
dataGridView1.MultiSelect = false;
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

LoadData();
}

public void LoadData()
{
string conString = @”Data Source=.sqlexpress;Initial Catalog=KundeDB;”;
conString += “Integrated Security=True”;

string sqlString = “SELECT * FROM Kunder”;

SqlConnection con = new SqlConnection(conString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlString, con);

adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
SqlCommandBuilder cb = new SqlCommandBuilder(adapter);
kunderDS = new DataSet();

adapter.Fill(kunderDS, “Kunder”);

cbKunder.DataSource = kunderDS.Tables[“Kunder”];
cbKunder.DisplayMember = “Navn”;
cbKunder.ValueMember = “ID”;

this.dataGridView1.DataSource = kunderDS.Tables[“Kunder”];
}

private void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e)
{
DataRow myRow = kunderDS.Tables[“Kunder”].NewRow();
myRow[“Navn”] = txtKundenavn.Text;
myRow[“Adresse”] = txtAdresse.Text;
kunderDS.Tables[“Kunder”].Rows.Add(myRow);
adapter.Update(kunderDS, “Kunder”);

LoadData();
}

private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
int item = dataGridView1.SelectedRows[0].Index;
kunderDS.Tables[“Kunder”].Rows[item][“Navn”] = txtKundenavn.Text;
kunderDS.Tables[“Kunder”].Rows[item][“Adresse”] = txtAdresse.Text;
adapter.Update(kunderDS, “Kunder”);

LoadData();
}

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
int item = dataGridView1.SelectedRows[0].Index;
kunderDS.Tables[“Kunder”].Rows[item].Delete();
adapter.Update(kunderDS, “Kunder”);

LoadData();
}
}
}

Tags: , ,

oktober 7, 2013 by admin | No Comments | Filed in ado.net, c# kode, dotnet4_eucsyd

Hvad er Web-services

Med .NET frameworket på  webserveren kan der køres med webservices.

Webservices tillader at to webservere kommunikere med hinanden.

Feks fungerer googel search med denne teknologi.

Man kan sige at webserivces sender forespørgsler til andre serveres programmer og får svar derfra efter nogle definerede standarder (feks SOAP, XML)

Tags: , ,

oktober 7, 2013 by admin | No Comments | Filed in webservice

hvad er ASP.NET

Når dot NET frameworket der kører på webserver kaldes ASP.NET. ASP.NET er en måde at opbygge dynamiske hjemmesider på.

ASP.NET har intet med ASP at gøre, den store forskel er at ASP.NET er en fuldt objektorienteret udviklingsplatform med objekter til dataadgang, sikkerhed, brugerdialog osv. Ud over disse forskellige objekter, så tilbyder ASP.NET også at man kan adskille selve programmeringskoden og  layoutet (i HTML).

Tags:

oktober 7, 2013 by admin | No Comments | Filed in asp NET

Hvad er dot NET

dot NET er et program der installeres på en computer, om det er en server eller workstation er underordnet.
Programet  kaldes .NET frameworket giver mulighed for at køre andre programmer og applikationer på computeren som er skrevet så de udnytter .NET frameworket. Dot NET frameworket giver en masser af muligheder og fordele for udviklere.

.NET frameworkets vigtigste komponenter:

Nederst:  (CLR) som står for Common Language Runtime
CLR ligger i bunden af dot NET frameworket, CLR gør at udvikling til .NET kan gøres fra flere programmeringssporg: c#, VB,  C++, J# og en del flere.

Base Framework Classes
Disse classes Indeholder objekter til håndtering af: IO, strings, netværk, sikkerheds håndtering, reflection, collections, mm.

Data and XML Classes
Disse classes indeholder objekterne til kommunikation med databasen og til XML. I denne class ligger den vigtige ADO.NET

Web services, Web-forms og Windows forms
Dette er de programtyper som kører på .NET frameworket

Dot NET frameworket indeholder herudover metoder der gør at det meget let at genbruge den kode man laver og at det IKKE kræver indstillinger i registreringsdatabasen.

Tags: ,

oktober 7, 2013 by admin | No Comments | Filed in dot NET

embedded develop kit c#

Embedded developing kit til eksperimenter som med arduino, men til brug sammen med .net 4 / c#:

Tags: ,

marts 18, 2013 by admin | No Comments | Filed in embedded, kit

repetition af klasser

klasser kode eksempel:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
ElBil minElBil = new ElBil();
minElBil.Farve = “Hvid”;
minElBil.KmStand = 10500;
minElBil.Hk = 15;

string farve = minElBil.Farve;

Console.WriteLine(minElBil.UdlæsData());
}
}

class Bil
{
public string Farve { get; set; }
public int KmStand { get; set; }
public int Hk { get; set; }

public string UdlæsData()

{
return string.Format(“Farve: {0} – Km stand: {1} – HK: {2}”, Farve, KmStand, Hk);
}
}

oprettelse af objekt af klassen ElBil:

ElBil minElBil = new ElBil();

‘klassensnavn’ ‘minReferencevariable’ = new ‘klassens navn’

hvis der er en constructor i klassen skal værdierne/variablerne med:

‘klassensnavn’ ‘minReferencevariable’ = new ‘klassens navn(variable1, vaiable2, osv)’

Data indlæses i objektet med referencevariablen: minReferencevariabler.’metodenavn feks indlæsdata(variable1, osv)

Kode eksemplet:

minElBil.Farve = “Hvid”;
her initialiseres objektets parametre med minElBil.farve xx

Return af data fra metode:

der kan retuneres en streng eller der kan bruges console.writeline i metoden. Retuneres en streng skrives: return string.Format(“bla bla”, {0]”, variablenavn;

Overload af metoder:
samme navn bruges til metoden men der tilføjes parametre/variabler.

feks: public void test() og test(string data)

Nå ja, her kan du se min hvide elbil

Mere om kewet elbil og konvertering til LiFePo4 batteri pakke

Tags: , ,

marts 18, 2013 by admin | No Comments | Filed in c# kode, dotnet1-eucsyd

masterpages og instanser af objekter

for få adgang til ens objekter på tværs af aalle content siderne i et masperpage projekt er det centralt at det oprettes session variabler rigtigt. Projektet herunder opretter en session variabel ‘Bank MinBank.

dette gøres i page init og ikke i page load, fordi den så ikke kan tilgåes fra evt sub dirs i projektet.

find resten af projektet via søgning på siten her..

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using BankClassLibrary;

/*Keys:
C = content page
M = master page

1) Pre_init (C)
2) Page_init (M)
3) Page_init (C)
4) Page_init_complete (C)
5) Page_load (C)
6) Page_load (M)
7) Page_PreRender (M)*/

public partial class MasterPage : System.Web.UI.MasterPage
{

Bank minBank;

public Bank MinBank //refactor / encapsulae field— Det er ikke det samme som prop tab tab !! husk
{
get { return minBank; }

}

protected void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{

if (Session[“Webbank”] == null)
{
minBank = new Bank(“EUC Banken”, 1000);
Session[“Webbank”] = minBank;
}
else
{
minBank = (Bank)Session[“Webbank”];
}

Tags: , , , , , , ,

februar 6, 2013 by admin | No Comments | Filed in c# kode, dotnet3_eucsyd

befolk itemliste i dropdown

se side 188 -189 i begining asp.net 2.0 i c 2005

public List Kundeliste()
{
foreach (Konto item in konti)
{
Kundeliste.Add(new ListItem {Kundenummer = item.Kundenummer , Kundenavn = item.Kundenavn});
}
return Kundeliste();
}

public class ListItem
{
public int Kundenummer { get; set; }
public string Kundenavn { get; set; }

public ListItem(int knr, string knavn)
{
this.Kundenavn = knavn;
this.Kundenummer = knr;
}
}

pdf fil der viser hvordan dropdownbox/combobox befolkes:

DropDownbox Manuel Befolkning Dotnet by myNerdStuff

Tags: , , , , ,

januar 13, 2013 by admin | No Comments | Filed in dotnet3_eucsyd